design
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een digitale beeldschermen spelen naast het bepalen van het juiste screen ook de content voorziening en het management hiervan een belangrijke rol. Het is uiteraard van belang dat de informatie op de beeldschermen altijd up to date en onderscheidend is. Indien u dit wenst kan Zie Displays het beheer van de content en/of de ontwikkeling van de content voor haar rekening nemen.