design
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een LED videoscreen spelen naast het bepalen van het juiste screen ook de content voorziening en het management hiervan een belangrijke rol. Het is uiteraard van belang dat de informatie op het LED videoscreen altijd up to date en onderscheidend is. Indien u dit wenst kan Zie Displays naast het onderhoud van het LED videoscreen ook het beheer van de content en/of de ontwikkeling van de content voor haar rekening nemen.